Pro jumper

Nikakvo pred-znanje nije potrebno da biste započeli bungee aktivnosti.

No... nakon skoka ćete se osjećati (i biti) kao profesionalac.